Exempel på testbäddsprojekt

Nedan följer en kort presentation av flertalet av de testbäddsprojekt som genomförts i MISTEL. För mer information om den testade innovationen och om projektets resultat – kontakta innovatören/företaget. Kontaktuppgifter finns i beskrivningen av respektive testbäddsprojekt.

RobInject

Doktor Anders Blomberg, Västsvensk medicinteknik AB, utvecklar en insulinrobot, RobInject. Han kontaktade MISTEL för att få hjälp att utvärdera dess användbarhet och behov inom hemsjukvården.

Läs mer om projektet >>
Bild på deltagare vid fokusgrupp eMon

SafeBase

SafeBase är ett system som ska göra det möjligt att upptäcka när en vårdtagare förlorar i vikt, sover oroligt eller har en förhöjd risk för liggsår

Läs mer om projektet >>

Schine

Schine Innovation, www.schine.se, utvecklar en ny typ av medicindoslåda. Företaget önskade lära sig mer om vilka egenskaper användare tycker är viktiga hos en medicindoslåda.  MISTEL anordnade

Läs mer om projektet >>

VisueCare

VisueCare syftar till att höja kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen genom att samla information och visualisera planering, samt underlätta kvalitetsuppföljning. Läs mer på visuecare.se Företaget

Läs mer om projektet >>