Exempel på testbäddsprojekt

Nedan följer en kort presentation av flertalet av de testbäddsprojekt som genomförts i MISTEL. För mer information om den testade innovationen och om projektets resultat – kontakta innovatören/företaget. Kontaktuppgifter finns i beskrivningen av respektive testbäddsprojekt.

Klädvalet

Klädvalet, www.kladvalet.se,  är ett företag som funnits i Västerås sedan 2005. De säljer kläder designade för människor med olika funktionsnedsättningar där målet är att kläderna

Läs mer om projektet >>

LEA

Västerås stad har under 4 år deltagit i ett EU-projekt, SILVER (silverpcp.eu), vilket i sin tur varit med och finansierat utvecklingen av rollatorn LEA genom en särskild

Läs mer om projektet >>

Meonto

Företaget Ionto AB utvecklar ett hjälpmedel som bland annat ska underlätta för en person att komma upp från golvet efter ett fall. I dagsläget finns

Läs mer om projektet >>

Motiview

Motiview är ett motivationsverktyg som ska stimulera äldre personer och personer med demens till ökad fysisk aktivitet. Med hjälp av filmer och ljud kan användaren

Läs mer om projektet >>

PharmaTablet

PharmaTablet är en tjänst, framtagen av det finska företaget Ciegus, som syftar till att minska risken för felmedicinering. Tjänsten finns sedan en tid tillbaka på

Läs mer om projektet >>