Exempel på testbäddsprojekt

Nedan följer en kort presentation av flertalet av de testbäddsprojekt som genomförts i MISTEL. För mer information om den testade innovationen och om projektets resultat – kontakta innovatören/företaget. Kontaktuppgifter finns i beskrivningen av respektive testbäddsprojekt.

Ergoled

Denna innovation är tänkt att underlätta vardagen för personer som är rullstolsburna eller använder rollator inomhus. Innovationen ska underlätta förflyttningar till och från en soffa

Läs mer om projektet >>
Bild på en man som kör en liten båt. Bilden visar även en mobiltelefon med GoLivePhones appar.

GoLivePhone

Gociety (www.gociety.com) är ett holländskt företag som via Robotdalen (www.robotdalen.se) har testat mjukvaran till en smartphone. Produkten finns redan på den holländska marknaden och används där

Läs mer om projektet >>
Bild på Lars Asplund och Christine Gustafsson med varsin prototyp av en robotkatt i famnen.

JustoCat

Robotkatten – JustoCat© är ett projekt som arbetar med att ta fram ett interaktivt robotdjur som kan verka lugnande för personer med demens, speciellt i

Läs mer om projektet >>