– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Exempel på testbäddsprojekt

Nedan följer en kort presentation av flertalet av de testbäddsprojekt som genomförts i MISTEL. För mer information om den testade innovationen och om projektets resultat – kontakta innovatören/företaget. Kontaktuppgifter finns i beskrivningen av respektive testbäddsprojekt.

Aifloo

Aifloo, som vi tidigare genomfört en foksugrupp åt, har nu kommit vidare i sin utveckling! Företaget skapar e-hälsosystem, som bygger på medicinsk artificiell intelligens, för omsorgsboenden och

Läs mer om projektet >>
Bild på Sten Hemmingsson, grundaren av äthjälpmedlet Bestic, äter tillsammans med sin fru.

Bestic

Bestic är ett äthjälpmedel som kan beskrivas som en robotarm med en sked längst ut. Användaren kan själv styra skeden med hjälp av ett manöverdon.

Läs mer om projektet >>

Aifloo fokusgrupp

Aifloo (aifloo.com) utvecklar ett e-hälsosystem som ska öka säkerheten och tryggheten för äldre människor. Aifloos smarta armband samlar in data om användaren och gör analyser

Läs mer om projektet >>

CenPad

Innovationen är en app, CenPad, som installeras på en surfplatta installerad i en äldre persons hem. CenPad, tillsammans med plattan, blir en hub som syftar

Läs mer om projektet >>

Circleflow

Circleflow® är en tryckavlastande och cirkulationsfrämjande produkt som ska förebygga och lindra trycksår. Circleflow® är ringar i olika storlek som  passar för tryckavlastning av olika kroppsdelar. circleflow.se För

Läs mer om projektet >>

E-care@home

En forskargrupp, E-carehome, från Örebro Universitet, Mälardalens högskola och forskningsinstitutet RISE, utvecklar ett system för att skapa ett smart hem med sensorer som samlar in

Läs mer om projektet >>