• Bild på Västerås stadsvapen. Vapnet består av ett blått Mariamonogram med en röd ros under. Över Mariamonogrammet finns en guldgul murkrona.    – en verksamhet inom Västerås stad

Testbäddsprojekt

Genomförda testbäddsprojekt

Nedan följer en kort presentation av flertalet av de testbäddsprojekt som genomförts i MISTEL. För mer information om den testade innovationen och om projektets resultat – kontakta innovatören/företaget. Kontaktuppgifter finns i beskrivningen av respektive testbäddsprojekt.

PharmaTablet

PharmaTablet är en tjänst, framtagen av det finska företaget Ciegus, som syftar till att minska risken för felmedicinering. Tjänsten finns sedan en tid tillbaka på den finska marknaden. Nu är företaget redo att undersöka den svenska marknaden. MISTEL anordnade därför en fokusgrupp med medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen och regionen. Syftet var att ge företaget […]

Läs mer

Meonto

Företaget Ionto AB utvecklar ett hjälpmedel som bland annat ska underlätta för en person att komma upp från golvet efter ett fall. I dagsläget finns en demonstrator framtagen. För att få ökad kunskap om målgruppens behov och om marknaden anordnade MISTEL två fokusgrupper. Vid den första fick företaget träffa personer som ramlar ibland och då […]

Läs mer

E-care@home

En forskargrupp, E-carehome, från Örebro Universitet, Mälardalens högskola och forskningsinstitutet RISE, utvecklar ett system för att skapa ett smart hem med sensorer som samlar in data – t.ex. blodtryck, hur aktivitetsnivå, hur ofta kylskåpet öppnas – som ska skapa trygghet och även underlätta eventuell omvårdnad. För att förstå vilken data som systemet ska samla in […]

Läs mer

Life Science Technology in Europe AB

Västeråsföretaget Life Science Technology utvecklar ett automatiskt fall-larm. Syftet med larmet är att det ska förstå när en person ramlar och då skicka ett larm till en utvald mottagare – utan att den som ramlar behöver trycka på larmet. På sikt är larmet även tänkt att kunna upptäcka när bäraren börjar få en ökad fallrisk. […]

Läs mer

RobInject

Doktor Anders Blomberg, Västsvensk medicinteknik AB, utvecklar en insulinrobot, RobInject. Han kontaktade MISTEL för att få hjälp att utvärdera dess användbarhet och behov inom hemsjukvården. Tanken med roboten är att öka diabetespatienters självständighet och minska antalet hembesök som hemsjukvården gör hos dessa patienter. Genom MISTEL testades roboten av sjuksköterskor inom kommunal och privat hemsjukvård. Om […]

Läs mer

Hjälpmedel för bilen

Innovatören bakom företaget Capeblom AB heter Caroline Persson. Hon har en idé till ett hjälpmedel som ska underlätta för personer som har svårt att ta sig och ur en bil. För att komma vidare med sin idé önskade innovatören lära sig mer om hur de tänkta användarna löser problemet idag och vilka behov de ser […]

Läs mer

Aifloo

Aifloo, som vi tidigare genomfört en foksugrupp åt, har nu kommit vidare i sin utveckling! Företaget skapar e-hälsosystem, som bygger på medicinsk artificiell intelligens, för omsorgsboenden och ordinära boenden. Systemet har 4 funktioner: Varningssystem Trender och avvikelser Positionsbestämning inomhus Självlärande medicinsk artificiell intelligens M.A.I Systemet består av ett armband som sänder en signal om något händer, satelliter […]

Läs mer

LEA

Västerås stad har under 4 år deltagit i ett EU-projekt, SILVER (silverpcp.eu), vilket i sin tur varit med och finansierat utvecklingen av rollatorn LEA genom en särskild upphandlingsform som heter förkommersiell upphandling, PCP. Då rollatorn skulle testas i de fem länder som deltog i SILVER utsågs MISTEL, utifrån Västerås stads medverkan i projektet, till svensk testmiljö. LEA […]

Läs mer

Aifloo

Aifloo (aifloo.com) utvecklar ett e-hälsosystem som ska öka säkerheten och tryggheten för äldre människor. Aifloos smarta armband samlar in data om användaren och gör analyser för att omedelbart kunna skicka ett alarm till en anhörig om något är fel.  Analyserna ska både kunna upptäcka onormalt beteende och förutse sjukdom. Armbandet kommunicerar med ”satelliter” som användaren […]

Läs mer

ionto

ionto – MeOnTo ionto håller på att ta fram en möbel som är en hybrid mellan en stol och en stege i syfte att öka friheten och säkerheten i hemmen. Man adresserar särskilt balansproblem. Företaget ville, som en del av produktutvecklingen, få in synpunkter från målgruppen på en tidig prototyp. MISTEL anordnade en fokusgrupp med äldre […]

Läs mer
Scroll to Top