– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Nyheter

AI och tänkande maskiner

Tänkande maskiner omnämndes redan i Grekiska myter, och under 1800-0ch 1900 talet talades det om fiktion.

1956 bildades forskningsområdet för AI på Dartmouth College, och Herbert Simon, en av ledarna inom AI-forskningen på den tiden förutspådde att AI skulle ”kunna göra alla arbeten en människa kan göra”, och det redan på 80-talet.

Det fanns dock en hel del utmaningar. En ”AI-vinter” föll till följd av svårigheter och problem, bland annat med utveckling och finansiering.

Renässansen för AI kom istället att starta på 80-talet. Mycket av arbetet skedde dock ”bakom kulisserna” fram till början av 2000-talet.

Idag talas det mycket om digitalisering, robotisering och AI. Nya tekniker växer ständigt fram. Även i våra vardagsprodukter finns AI t.ex. som digitala assistenter i telefoner, och teknik i spelkonsoller använder algoritmer baserade på AI.

Organisationer inom vård och omsorg undersöker nyttan och möjligheterna som ny teknik erbjuder. Det handlar bland annat om att hitta och skapa smartare sätt att arbeta, minska administration och frigöra tid så att vi människor kan fortsätta att möta människor i framtiden på samma sätt som idag, även när vi t.ex. blir fler äldre i samhället.

Med detta sagt vill MISTEL uppmärksamma teknikområdet som innovation, och de möjligheter det innebär för vård- och omsorg. Vi vill samtidigt trycka på att det är människorna och inte tekniken som är det viktiga! Tekniken är till för att underlätta och användas som ett komplement vilket är väldigt tydligt för oss. Utan involverade människor, ingen utveckling av ny teknik! That´s it!

 

Vill du lära dig mer om AI?

En möjlighet finns nu kostnadsfritt via onlinekursen: https://www.elementsofai.se/ som erbjuds av AI Innovation of Sweden, AI Competence of Sweden, Linköpings universitet och Vinnova tillsammans med Reaktor och Helsingfors universitet.

Är du intresserad, läs gärna mer om aktörerna ovan eller på SKL:s hemsida.

/ Johnny