– en verksamhet inom Västerås stad

En verksamhet inom Västerås stad

Välkommen till Mistel

MISTEL - en testbädd inom Västerås stad

Hur kan du dra nytta av mistel?

MISTEL skräddarsyr möten och tester med expertis inom den kommunala vård och omsorgen. Genom att erbjuda denna tjänst till innovatörer och idébärare, får dessa möjligheten att stämma av sin innovation eller idé med den tänkte användaren, det vill säga äldre personer och personer med funktionsnedsättning, personal inom den kommunala vård och omsorgen samt kommunala tjänstemän. 

MISTEL vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden. Med innovationer menar vi produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar som innebär en nyhet på marknaden. En innovation kan även vara en befintlig produkt eller tjänst som testas för en ny målgrupp eller för ett nytt användningsområde.

MISTEL, Mötesplats för Innovation i Samverkan – Testbädd för Livskvalitet, startade som ett VINNOVA-finansierat projekt som bedrevs av Västerås stad under tre år. I mars 2017 övergick MISTEL från projekt till en etablerad verksamhet inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad.

Exempel på testbäddsprojekt

Aifloo

Aifloo, som vi tidigare genomfört en foksugrupp åt, har nu kommit vidare i sin utveckling! Företaget skapar e-hälsosystem, som bygger på medicinsk artificiell intelligens, för omsorgsboenden och

Läs mer om projektet >>
Bild på Sten Hemmingsson, grundaren av äthjälpmedlet Bestic, äter tillsammans med sin fru.

Bestic

Bestic är ett äthjälpmedel som kan beskrivas som en robotarm med en sked längst ut. Användaren kan själv styra skeden med hjälp av ett manöverdon.

Läs mer om projektet >>

Aifloo fokusgrupp

Aifloo (aifloo.com) utvecklar ett e-hälsosystem som ska öka säkerheten och tryggheten för äldre människor. Aifloos smarta armband samlar in data om användaren och gör analyser

Läs mer om projektet >>

CenPad

Innovationen är en app, CenPad, som installeras på en surfplatta installerad i en äldre persons hem. CenPad, tillsammans med plattan, blir en hub som syftar

Läs mer om projektet >>